وبلاگ خبری صاعقه وبلاگ خبری صاعقه در تلاش است با ارائه آخرین اخبار مربوط به دنیای اقتصاد و بازار روز شما را به دنیای اقتصاد بکشاند. در به روز بودن مطالب این وبلاک شک نکنید.این وبلاگ کمی نیز در اخبار سیاسی،فرهنگی،ورزشی و ...فعالیت دارد. به امید آنکه توانسته باشیم اطلاعات خوبی در اختیارتان قرار داده باشیم.از اینکه وبلاگ ما رو انتخاب کردید متشکریم.نظر یادتون نره دوستان. http://saeghenews.mihanblog.com 2018-04-24T23:44:31+01:00 text/html 2014-05-03T15:02:47+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی دل نوشته// آی هادی جانم، مظلوم تر از تو دیگر کیست؟ http://saeghenews.mihanblog.com/post/278 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">3 روز از رجب گذشت و روز غم و ماتم مسلمانان رسید. روزی که این عالم بزرگ دهمین اختر خودش را از دست داد و معنویت به سوی آسمان پرکشید. امسال 1181 سالی بود که دیگر قدم های نازت را روی خاک بی مهر زمین نمی گذاری و در سامرا آرمیده ای و از آسمان به ما می نگری. به ما کوچکترین هایی که این جا روی زمین هستیم و خیلی هایمان حتی نمی دانیم سوم رجب چه شد؟</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">همان هایی که الان پس از گذشت این سال ها دیگر شهادت را به هم تسلیت نمی گویند و حالا مظلوم ترینت کرده اند. آی هادی جان از تو مظلوم تر دیگر کیست؟ تو که برای ما دعا می کنی و خیلی از ما زمینی ها حتی نمی دانیم تو چندمین اختر روی زمینی و حالا کجا آرمیده ای.</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">تو در آسمان ها می بینی ما چه می کنیم و بازهم به دعاهایمان جواب می دهی، به همه ماهایی که تو این روز شهادت باز هم صدای ضبط ماشین هایمان خانه ها را می لرزاند و صدای دست زدن و شادی از همه جا به سویت می آید. فقط کافی است چند دقیقه ای در خیابان های این شهر بزرگ راه بروی<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>تا با چشمان خودت ببینی که هستند آن هایی که حاضر نیستند یک روز را فقط یک روز را برای بیشتر شناختن تو صرف کنند. چرا باید روزنامه ای که دم از <i>قانون </i>می زند هم دست از نوشتن <i>طنزانه</i> های خود برندارد...</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">دستم می نویسد و دلم میشکند از این همه بی ادبی از این بی شرمی و آقا حالا که گونه هایم پز از اشک شده است باید بگویم شما چه مظلومی آقا....</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">کجایی آقا که حالا برای نامت ترانه های بی شرمی میخوانند. کجایی که حالا نام مبارکت رو زبان مردم است اما نه برای اینکه تو پادشاه عالمی نه، برای گفتن و تمسخر و آنچنان نام پاک "نقی" را به زبان می آورند و می خندند که آدم دلش می ریزد و هر ثانیه آرزوی مرگ می کند. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">آقا جانم آقا جانم، حالا حتی خانه های خدا و مساجد هم به یک تسلیت و بنر اکتفا می کنند و حتی برخی آن را هم یادشان می رود، چرا باید این روز این روزی که تو از میان ما رفتی را فراموش کنیم؟ چه بر سر ما آمده که حالا جوانان ما بی آنکه بدانند در چه روزی هستند و بی آنکه حتی بدانند چه بر سر حرم قشنگ و دلربایت آمده دورهم چه ها که نمی کنند.... آنهایی که حتی حاضر نیستند یک روز هم که شده دست از بازی های شرم آورشان بردارند و فقط یک حدیث از احادیثت را بخوانند....</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">ای آقای من ای مظلوم ترینی که امسال شهادت در تقویم ما با روز معلم همسان شده اما همه تنها معلم خودشان را می بینند بی آنکه بدانند معلم اصلی تویی، تو که درس معرفت را به همه ما دادی تو که هنوز هم دست ما را میگیری حتی اگر حمام گناه کرده باشیم.... </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA">آقای من ای که جانم فدای حرم تخریب شده ات، دست نوازشت را بر سر ما بکش بر سر همه ما تا شاید هدایت شویم و دیگر نباشد کسی که نامت را از زبانش جدا کند دیگر نباشد هیچ کسی که در یادت نباشد دیگر نباشد کسی که در صف های نماز نباشد... خاک کویت توتیای چشمان ما....</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2014-03-17T10:03:39+01:00 saeghenews.mihanblog.com حامد ابراهیمی مانتوهای 700 هزارتومانی در نمایشگاه مد و لباس +تصاویر http://saeghenews.mihanblog.com/post/277 به گزارش <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar">صبحانه</a>،سومین دوره جشنواره و نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی از هفدهم اسفندماه با 70 غرفه فروش در تالار وحدت تهران و با هدف ترویج مد لباس و پوشش مناسب ایران اسلامی آغاز شده است. دبیر سومین دوره این جشنواره اعلام کرده که تا سال گذشته و قبل از جشنواره گذشته، شاید برای مردم ما این واقعیت وجود نداشت که ما الان 70 مرکز علمی و دانشگاهی را در کشور داریم که به موضوع طراحی دوخت، پارچه و لباس می‌پردازند. یکی از کارهایی که جشنواره کرده این است که این ظرفیت را برای مردم و دست اندرکاران حوزه مد و لباس معرفی کرده است. حتی، علی مراد خانی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال در جمع مسوولان برگزاری این دوره از جشنواره مد و لباس فجر گفت که معرفی پوشش فاخر ایرانی، از اهداف اساسی جشنواره مد و لباس فجر است.<br><br><div align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/16987" target="" title=""><b>برای مشاهده ادامه خبر و تصاویر اینجا کلیک کنید</b></a></div> text/html 2014-03-10T10:04:37+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی جدیدترین محصولات سایپا رونمایی شدند http://saeghenews.mihanblog.com/post/276 امروز گروه خودروسازی سایپا اقدام به رونمایی از 3 خودرو جدید سایپا 232، رنو ساندرو و s300 کرد.<br><br>خودرو سایپا 232 به منظور بومی سازی و ارتقا سطح دستیابی به دانش فنی با موتور n15&nbsp;&nbsp; و قابلیت‌های استاندارد یورو 4 طراحی شد.<br><br>این خودرو 1500 سی سی دارای امکاناتی همچون کیسه ایمنی راننده و سرنشین جلو، ترمز abs، سامانه ضد سرقت، چراغ مه شکن جلو و عقب و رینگ آلومینیمی است.<br><br>همچنین خودرو رنو ساندرو خودرویی یورو 4 که قرار است از سال آینده در شرکت پارس خودرو تولید و عرضه شود.<br><br><div align="center">برای مشاهده ادامه مطلب و عکس <a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/16128" target="" title="">اینجا </a>را کلیک کنید<br></div> text/html 2014-03-03T08:53:07+01:00 saeghenews.mihanblog.com حامد ابراهیمی آغاز فروش لباس تیم ملی در جام جهانی/لباس اول تیم ملی 300 هزار تومان! http://saeghenews.mihanblog.com/post/275 به گزارش <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar">صبحانه</a>،پس از رونمایی از لباس تیم ملی در جام جهانی 2014 برزیل بیشتر کارشناسان و اهالی ورزش از طرح این لباس انتقاد کردند اما در این میان سایت دیلی میل انگلیس در گزارشی لباس تیم ملی را یکی از زیباترین لباس های تیم ملی در جام جهانی معرفی کرد.<br><br>به نوشته این سایت، نباید انتظار داشت که تیم ملی در جام جهانی به موفقیت خاصی برسد اما اگر شاگردان کی روش نتوانند از گروهشان صعود کنند&nbsp; حداقل&nbsp; آنها از یک لباس درجه یک در برزیل استفاده کرده اند. این لباس که توسط کمپانی آل اشپورت آلمان ساخته شده عکس یک یوزپلنگ ایرانی را رویش دارد.<br><br><div align="center"><b><font color="#FF0000">برای مشاهده ادامه خبر و جدول قیمت <a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/15290" target="" title="">اینجا</a> کلیک کنید</font><br></b></div> text/html 2014-02-28T07:18:03+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی یک خانه تکانی حسابی چقدر آب می خورد؟ +جدول http://saeghenews.mihanblog.com/post/274 <span lang="FA"> اواخر بهمن و اوایل اسفند هرسال صحبت ها در بسیاری از محافل به سمت خانه تکانی و هزینه های آن می رود. خانه تکانی مراحل مختلفی دارد که شامل شست شوی دیوارها، شستشوی فرش ها، تمیز کردن و لکه گیری کابینت و لوسترها، جرم گیری و شست شوی سرویس های بهداشتی و... می شود.شما می توانید خانه خود را کلا تمیز کرده یا اگر تمایل داشتید آن را نوسازی کنید.(<span style="color: rgb(0, 0, 128);">برای مشاهده هزینه های نوسازی خانه <a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/12226">اینجا </a>را کلیک کنید.</span>)</span> <p dir="RTL"><span lang="FA">برای بخش اول که تمیز کردن دیوارهاست عده ای در صدد آن هستند تا خودشان کل خانه را تمیز کرده و برخی دیگر از شرکت های نظافتی کارگرانی را برای اینکار به صورت روزانه اجاره می کند. برای شست شوی فرش ها نیز به همین صورت می توان کار را به قالیشویی داد یا خود دست به کار شده و شروع به پارو زدن فرش ها بکنید. </span></p><br><div align="right"><br><br><br></div> <p dir="RTL"><span lang="FA"></span></p> <p dir="RTL"><span lang="FA"></span></p> text/html 2014-02-25T07:27:26+01:00 saeghenews.mihanblog.com حامد ابراهیمی عرضه فلش مموری دو سر اپیسر +عکس http://saeghenews.mihanblog.com/post/272 <span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma;"><span style="line-height: 21.33333396911621px; text-align: justify; font-size: 13.63636302947998px; background-color: rgb(255, 255, 255);">به گزارش&nbsp;</span><a href="http://sobhanehonline.com/" style="color: rgb(24, 9, 166); outline: none; line-height: 21.33333396911621px; text-align: justify; font-size: 13.63636302947998px; background-color: rgb(255, 255, 255);">صبحانه</a><span style="line-height: 21.33333396911621px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10pt;">، </span>کمپانی اپیسر از جمله تولیدکننده مهم محصولات مرتبط با حافظه (از جمله هارد اکسترنال، فلش مموری، درایو سالید استیت و ماژول حافظه) از جدیدترین فلش مموری موبایل خود با نام <span dir="LTR">AH173</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> رونمایی کرد. به لطف این محصول دیگری نیازی به صرف هزینه‌های بالا برای خرید گوشی‌های دارای ظرفیت ذخیره‌سازی بالا نخواهد بود و می‌توان فایل‌های مالتی مدیا را با استفاده از این فلش و بدون نیاز به هرگونه ابزار جانبی میان وسایل موبایل منتقل نمود.<br><br></span></span><div align="center"><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma;"><img src="http://matin.ir/cmsfiles/mainportal/shop/images/apacer/apacerlarge/apacer-flashmemory-ah173-L2.jpg" alt="" height="413" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0" width="413"></span></span><br><br><span style="font-size: 10pt;"><span style="font-family: tahoma;"></span></span></div> text/html 2014-02-24T09:45:40+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی 6 نکته حیاتی در خرید لپ‌تاپ http://saeghenews.mihanblog.com/post/271 اکنون که به مدد کاهش و ثبات قیمت ارز، قیمت لپ‌تاپ نیز رو‌ به کاهش است، کاربران هنگام خرید گزینه‌های بیشتری را پیش‌رو دارند. به همین دلیل، به نظر می‌رسد تا خرید لپ‌تاپ کمی دشوارتر از قبل به نظر برسد. اگر می‌خواهید ضریب خطا در خرید لپ‌تاپ را پایین بیاورید این نکات را بخوانید:<br><p dir="rtl" align="right"><span style="font-weight: bold; font-family: tahoma;" lang="AR-YE">نیاز خود را برای استفاده از لپ‌تاپ ارزیابی کنید</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: tahoma;" lang="FA">هر کدام از ما براساس کار و نیازمان به دنبال ویژگی‌های خاصی در لپ‌تاپ‌ها هستیم، پس اولین قدم این است که بدانیم لپ‌تاپ را می‌خواهیم چه کنیم. به عنوان مثال برای انجام کارهای اداری ساده، چندان هم لازم نیست ولخرجی کنید. چراکه یک لپ‌تاپ ارزان که مایکروسافت آفیس یا دیگر نرم‌افزارهای مشابه روی آن نصب شوند هم برای شما کافی است.</span></p><br> text/html 2014-02-23T12:00:19+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی قیمت هر بوگاتی مساوی درآمد 375 خانواده ایرانی!!! http://saeghenews.mihanblog.com/post/270 به گزارش صاعقه، خودروی بوگاتی مدل ویرون که اخیرا وارد کشور شده است، چنین عددی قیمت گذاری شده است. 6 میلیارد تومان یا به عبارتی عددی معادل درآمد سالانه 375 خانواده ایرانی طبقه متوسط.<br><br><span style="line-height: 21.33333396911621px; background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 10pt;"></span>به عبارتی خودرویی که یک فرد در یک روز با 6 میلیارد تومان خریداری می کند به اندازه درآمد کل سال 375 خانواده ایرانی است.اگر همین امروز در یکی از خیابان شمالی شهر تهران اتومبیلی دیدید که سریع تر از هر اتومبیل دیگری حرکت می کند و در ظاهرش از لوکس ترین اتومبیل بازار ایران هم چند برابر اعجاب انگیز تر است، اصلا تعجب نکنید چرا که اخیرا اتموبیلی وارد خیابان های پایتخت شده که نه محصولی از کمپانی پورشه است و نه مرسدس بنز. <br> text/html 2014-02-22T08:13:26+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی روزهای پایان سال و رونق خرید محصولات دیجیتالی http://saeghenews.mihanblog.com/post/269 <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"></span>به گزارش صاعقه، نوت ‏بوک، تبلت، گوشی‏موبایل و تجهیزات بازی و سرگرمی از کالاهای محبوب نزد کاربران کالاهای دیجیتالی و کامپیوتری به شمار می‏آیند. محبوبیتی که هر سال در ماه‌های پایانی سال به رشد تقاضا و افزایش خرید این کالاها منجر می‌شود. <br><br>تجربه سال‌های قبل بازار شب عید و رشد خریدهای شب عید به عنوان هدیه نوروزی یا برای استفاده شخصی و... هم به خوبی نشان‏دهنده محبوبیت این کالاها نزد کاربران بوده است. اما طی یکی دوسال اخیر با توجه به رشد نرخ دلار و افزایش قیمت‌ها در بازار شاهد کاهش حجم تقاضا برای این کالاها به‌ویژه شب عید هستیم. <br> text/html 2014-02-19T10:09:05+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی تصاویر/ V5، شاسی بلند جدید سایپا http://saeghenews.mihanblog.com/post/268 به گزارش صاعقه نیوز، قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از پیش فروش خودرو V5 در آینده نزدیک خبر داد.<br><br><div align="center"><img src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/30/16494_591.jpg" alt="" height="353" align="bottom" border="0" vspace="0" width="530" hspace="0"><br><br>برای مشاهده تصاویر بیشتر <a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/14030" target="_blank" title="">اینجا </a>را کلیک کنید<br></div> text/html 2014-02-19T08:31:21+01:00 saeghenews.mihanblog.com حامد ابراهیمی قیمت محبوب‌ترین گوشی‌های سونی http://saeghenews.mihanblog.com/post/266 به گزارش <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar">صاعقه نیوز</a>،قیمت محبوب ترین گوشی های سونی به شرح زیر است:<br><br><table style="width: 479px; height: 2326px;" dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td style="background-color: rgb(207, 144, 210);" valign="top" width="160"><p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" lang="FA">مدل</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(207, 144, 210);" valign="top" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" lang="FA">قیمت (تومان)</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(207, 144, 210);" valign="top" width="162"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" lang="FA">توضیحات</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(207, 144, 210);" valign="top" width="144"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/226"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia Z1</span></a></p> </td> <td style="color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">1.835.000</span><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 170 گرم <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">مقاوم در برابر آب ، مقاوم در برابر ضربه ، مناسب برای عکاسی دوربین:20.7 مگاپیکسل - <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar">دوربین</a> مکالمه ویدئویی </span></p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16332_809.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/229"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia M Dual Sim</span></a><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span dir="LTR"></span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>570.000</span><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">دو سیم کارته - وزن : 115 گرم</p> <p dir="RTL" align="center">دوربین:5.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar">فوکوس اتوماتیک</a> – فلاش</p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16333_621.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/47"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia SP</span></a><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span dir="LTR"></span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>820.000</span><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 155 گرم</p> <p dir="RTL" align="center">دوربین:8.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک – فلاش</p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16334_572.jpg" width="150"></a><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/241"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia Z Ultra</span></a><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span dir="LTR"></span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>1.415.000</span><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 212 گرم <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">مقاوم در برابر آب</span></p> <p dir="RTL" align="center">دوربین:8.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک</p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16335_335.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/243"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia V</span></a><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span dir="LTR"></span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>830.000</span><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 120 گرم <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">مقاوم در برابر آب</span></p> <p dir="RTL" align="center">دوربین:13.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک – فلاش</p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16336_101.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/231"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia Z</span></a><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span dir="LTR"></span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>1.265.000</span><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 146 گرم <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">مقاوم در برابر آب</span></p> <p dir="RTL" align="center">دوربین:13.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک – فلاش</p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16337_205.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/233"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia L</span></a><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span dir="LTR"></span><span style="font-weight: bold;" dir="LTR"><span dir="LTR"></span>639.000</span><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> </td> <td style="color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 137 گرم</p> <p dir="RTL" align="center">دوربین:8.0 مگاپیکسل - دوربین <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar">مکالمه ویدئویی</a> - فوکوس اتوماتیک – فلاش</p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16338_297.jpg" width="150"></a><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/245"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia ZR</span></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">1.065.000</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>:یک سیم کارته - وزن : 138 گرم - مقاوم در برابر آب ، طراحی مناسب بانوان ، مناسب برای عکاسی</p> <p dir="RTL" align="center">دوربین:13.0 مگاپیکسل - دوربین مکالمه ویدئویی - فوکوس اتوماتیک – فلاش</p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16339_968.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/246"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia J</span></a></p> </td> <td style="color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">460.000</span></p> </td> <td style="color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 130 گرم</p> <p dir="RTL" align="center">دوربین<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<span dir="LTR">5.0 </span><span lang="AR-SA">مگاپیکسل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">دوربین مکالمه ویدئویی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">فوکوس اتوماتیک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>– </span><span lang="AR-SA">فلاش</span></p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16340_505.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia C</span></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">810.000</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar">دو سیم کارته</a> - وزن : 153 گرم</p> <p dir="RTL" align="center">دوربین<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<span dir="LTR">8.0 </span><span lang="AR-SA">مگاپیکسل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">دوربین مکالمه ویدئویی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">فوکوس اتوماتیک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>– </span><span lang="AR-SA">فلاش</span></p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16341_906.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/50"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia T</span></a></p> </td> <td style="color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">835.000</span></p> </td> <td style="color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 139 گرم</p> <p dir="RTL" align="center">دوربین<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<span dir="LTR">13.0 </span><span lang="AR-SA">مگاپیکسل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">دوربین مکالمه ویدئویی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">فوکوس اتوماتیک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>– </span><span lang="AR-SA">فلاش</span></p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16342_118.jpg" width="150"></a><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> <tr> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(75, 0, 130);" width="160"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/news/49"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">Xperia Acro S</span></a></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(199, 21, 133);" width="118"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" dir="LTR">825.000</span></p> </td> <td style="background-color: rgb(241, 211, 242); color: rgb(0, 0, 128);" width="162"> <p dir="RTL" align="center">یک سیم کارته - وزن : 147 گرم <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">مقاوم در برابر آب</span></p> <p dir="RTL" align="center">دوربین<span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>:<span dir="LTR">12.0 </span><span lang="AR-SA">مگاپیکسل </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">دوربین مکالمه ویدئویی </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><span lang="AR-SA">فوکوس اتوماتیک </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>- </span><a href="http://sobhanehonline.com/fa/bazar"><span lang="AR-SA">فلاش</span></a></p> </td> <td style="text-align: center;" valign="top" width="144"> <p dir="RTL"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/11/29/16343_572.jpg" width="150"><br></td><td style="vertical-align: top;"><br></td> </tr> </tbody></table> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <br><div style="text-align: center; font-weight: bold;">برای مشاهده مشخصات کامل هر گوشی بر روی اسم آن کلیک کنید</div> text/html 2014-02-16T07:50:01+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی قیمت انواع خودروی پژو دست دوم +جدول http://saeghenews.mihanblog.com/post/265 <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;"></span>به گزارش صاعقه نیوز، اگر به دنبال خودروی دست دوم می گردید از این پس می توانید همراه با جدول های ما باشید تا روزانه خودروهای <a href="http://sobhanehonline.com/fa/search?query=%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D8%AF%D9%88%D9%85">دست دوم </a>در قیمت های مختلف را مشاهده نمایید. این <a href="http://sobhanehonline.com/fa/search?query=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA">قیمت </a>ها از سطح روزنامه و نیازمندی ها جمع آوری شده است و صبحانه مسئولیتی در مورد آن قبول نخواهد کرد.<br><br><div align="left"><div align="right"> <table dir="rtl" cellspacing="0" height="629" border="1" cellpadding="0" width="396"> <tbody><tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128);" lang="FA">نام خودرو</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128);" lang="FA">سال تولید</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128);" lang="FA">توضیحات</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><a href="http://sobhanehonline.com/fa/search?query=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128);" lang="FA">قیمت</span></a></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 128);" lang="FA">شماره تماس</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 206</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">82</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">مشکی-فقط مصرف کننده</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">12.300.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09107612596</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 206</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">83</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">تیپ2-فنی سالم-4سال تخفیف بیمه</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">14.400.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09384028550</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 206</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">86</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">خاکستری-اتومات-بی تصادف</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">23.000.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09126490233</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 206</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">89</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">تیپ2-فوری فروشی-سفید</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">24.200.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09354622834</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 206</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">90</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">بیمه کامل-کم کارکرد-بی خش</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">27.500.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09391289451</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 206 صندوقدار</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">89</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">سفید وی 3- بیمه با تخفیف</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">26.000.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09333043435</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 206 صندوقدار</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">91</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">دو ایربگ-بی خط</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">31.200.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09397322029</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 207</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">89</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">تک برگ سند- بالوازم</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">32.600.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09121006893</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 405GLX</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">85</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">دوگانه سوز-یکسال بیمه</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">15.900.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09190424532</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 405GLX</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">87</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">مشکی متالیک-بسیار سالم</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">17.900.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09362715045</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 405GLX</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">91</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">خاکستری-ایربگ-ABS</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">23.800.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09385005567</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو <span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>405SLX</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">91</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">خاکستری- بی رنگ</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">15.500.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09365620175</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو پارس</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">85</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">نوک مدادی-فوق سالم</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">19.400.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09389273257</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو پارس</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">88</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">بیرنگ- بیمه کامل-لاستیک نو</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">25.300.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09365171693</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو پارس</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">90</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">بدون خط و خش-کم کارکرد</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">27.800.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09336200716</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو پارس</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">92</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">خاکستری-شیشه دودی-بی رنگ</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">33.200.000</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">66960770</span></p> </td> </tr> <tr> <td width="128"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">پژو 407</span></p> </td> <td width="60"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(128, 0, 128);">2009</span></p> </td> <td width="196"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(107, 142, 35);">قرمز – کارکرد 80 هزار</span></p> </td> <td width="122"> <p dir="RTL" align="center"><span style="color: rgb(30, 144, 255);">40نقد+30 قسط 1.25</span></p> </td> <td width="96"> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 69, 0);">09171204743</span></p> </td> </tr> </tbody></table> </div> <p dir="RTL" align="center"><span style="font-weight: bold;" lang="FA"></span></p> <br></div> text/html 2014-02-15T08:49:48+01:00 saeghenews.mihanblog.com حامد ابراهیمی خودروی اسباب بازی80میلیون تومانی http://saeghenews.mihanblog.com/post/264 <span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 10pt; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" lang="FA"><span style="font-size: 10pt;">به گزارش&nbsp;</span></span><a href="http://sobhanehonline.com/fa/services/5" style="color: rgb(24, 9, 166); outline: none; font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">صبحانه</a><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Arial; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 20px; orphans: auto; text-align: justify; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); display: inline !important; float: none;">، </span>همه پسرها در دوران بچگی خود با ماشین های مختلف بازی کرده اند و به نوعی محبوب ترین اسباب بازی آن ها بوده است. ماشین های اسباب بازی در اندازه های کوچک بهترین سرگرمی در گذشته بودند تا اینکه در چند سال اخیر خودروهای شارژی و قابل راندن جای آن ها را گرفته است. <br>&nbsp;<br>خودروهای شارژی نیز با استقبال خوبی روبرو شدند اما در این میان اسباب بازی های اشرافی خاصی نیز پیدا می شود که در نوع خود بسیار جالب هستند. از جمله این اسباب بازی ها یک خودرو شبیه سازی شده و کاملا واقعی از روی "آستون مارتین" جیمزباند است.<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.eghtesadeiranonline.com/images/docs/000226/226366/images/10.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="text-align: right;">این خودرو که مدل اصلی آن ها در سال 1960 ساخته شده است این روزها در اندازه ای کوچک شبیه سازی شده و مخصوص کودکان 10 سال به بالا است. تمام قسمت های خودروی اصلی در این مدل رعایت شده و موتور آن نیز با بنزین کار می کند. <br>&nbsp;<br>این خودرو دارای یک موتور 110 سی سی کوچک بنزینی است که با سه دنده نیمه اتوماتیک کنترل می شود. سقف سرعت این آستون مارتین 80 کیلومتر بر ساعت است که برای کودکان سن پایین سرعتی بسیار زیاد و البته خطرناک به حساب می آید. <br>&nbsp;<br>نکته بسیار جالب در مورد این اسباب بازی منحصر به فرد قیمت آن است که از سوی سازنده ها 27 هزار دلار معادل با 81 میلیون تومان (با احتساب دلاری 3000 تومان) قرار داده شده است.<br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://www.eghtesadeiranonline.com/images/docs/000226/226366/images/11.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://www.eghtesadeiranonline.com/images/docs/000226/226366/images/112.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div></div></div> text/html 2014-01-14T21:05:14+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی خرید «کالای پتروشیمی» توسط سازنده "اسنوا" و هواپیمایی ویژه توسط شهرداری قزوین +سند http://saeghenews.mihanblog.com/post/263 <div>به گزارش صاعقه به نقل از صبحانه؛ سازمان خصوصی سازی جزئیات نام خریداران و مشخصات سهام شرکت هایی که در سال 1391 در بورس اوراق بهادار به صورت "سهام کنترلی" به فروش رسیده است، به دیوان محاسبات کشور و سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است.<br><br>بر اساس این فهرست که در پاسخ به استعلام هیات هفتم مستشاری دیوان محاسبات صورت گرفته است، مشخص شده در سال 1391 جمعاً 17 شرکت به صورت "سهام کنترلی" به فروش رسیده که از آن میان 9 شرکت در اجرای سیاست های اصل 44 بوده است.<br><br>بر اساس این گزارش رسمی، ازمیان این شرکت ها نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد بزرگترین واگذاری اصل 44 سال 91 بوده که شرکت "اندیشه سازان بهین سرآمد" اقدام به خریداری آن نموده است. همچنین "نیروگاه مشهد" که از سوی شرکت "افق توسعه انرژی خلیج فارس و شریک" خریداری شده است دومین فروش بزرگ "سهام کنترلی" اصل 44 در سال 91 بوده است.</div> <div><br> اما نکته قابل توجه در این نامه سازمان بورس، مشخص می شود که شرکت کالای پتروشیمی از سوی "گروه انتخاب" خریداری شده است. بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت شرکت کالای پتروشیمی، این شرکت در سال 1380 به عنوان یک شرکت تخصصی مادر به منظور تامین تجهیزات و اقلام موردنیاز مجتمع های پتروشیمی فعالیت خود را آغاز کرده و آن دسته از کالاهایی را که امکان تامین آنها در داخل کشور وجود ندارد را با استفاده از کارشناسان از خارج کشور تهیه می کند و دفاتری در کشورهای چین، هنگ کنگ، کره جنوبی ،امارات متحده عربی، ترکیه و روسیه دارد.<br><br><div align="center"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/10/24/9678_300.jpg" width="540"><br><br></div>اما خریدار این شرکت مهم، گروه انتخاب است. گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب، بزرگترین تولیدكننده لوازم خانگی کشور است و بر اساس اعلام وب سایت رسمی این شرکت، تلاش دارد در زمینه‌ فولاد، نفت و صنایع مادر بالادستی فعالیت کند.<br><br>اسنوا، دوو الكترونیك، بُست و تكنوگاز چهار برند مطرح خریدار شرکت کالای پتروشیمی ایران هستند!<br><br>اما شرکت جالب دیگری که در این نامه به چشم می خورد شرکت هواپیمایی خدمات ویژه است که از سوی "شهرداری قزوین" خریداری شده است. این شرکت در زمینه هایی چون سمپاشی و گرده پاشی هوائی مزارع کشور علیه آفات و بیماریهای گیاهی، مبارزه هوائی با علفهای هرز، بذر پاشی و کود پاشی هوائی و در صورت لزوم انجام سایر خدمات کشاورزی خاص هوائی ( گشت زنی هوائی ،اطفاء حریق) فعالیت می کند.<br> <div><br>همچنین نکته قابل توجه دیگر، خرید دو شرکت نسبتاً بزرگ "غیرصنعتی گاز ایران" و فنی مهندسی نوین معدن" از سوی "سمانه عرفانی" و "جواد نقندریان نقندر" به عنوان دو شخص حقیقی است.<br><br><div align="center"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://sobhanehonline.com/files/fa/news/1392/10/24/9677_488.jpg" width="540"></div></div> <div><br>طبق بخش دوم این فهرست نیز 6 شرکت از جمله نیروگاههای طوس و زاگرس به "بنیاد شهید و امور ایثارگران" و "سازمان تامین اجتماعی"&nbsp; و "تولید نیروی برق سنندج" به "مپنا" بابت رد دیون واگذار شده است.</div> <br>بخش سوم گزارش سازمان خصوصی سازی به دیوان محاسبات نیز حکایت از واگذاری 56 درصد ذوب آهن اصفهان به "سازمان تامین اجتماعی" و 50 و نیم درصد فولاد خوزستان به "شرکت سرمایه‌گذاری پایندگان" به نمایندگی از مجموعه صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت حکایت دارد. <br></div> text/html 2013-03-19T15:45:01+01:00 saeghenews.mihanblog.com محمد امین زمانی صله رحم در کلام پیامبر(ص) http://saeghenews.mihanblog.com/post/262 <p>* رسول خدا (ص) فرمود : هر که نزد خویشاوندى رود و با خود و مالش با او صله رحم کند ،خداى عز و جل به او اجر صد شهید دهد ، هر گامى که بر می دارد چهل هزار حسنه دارد و چهل هزار گناهش محو می شود و چهل هزار درجه بالا رود و گویا صد سال خدا را عبادت کرده است.</p> <p>* نقل است که ابوذر گفت : پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلم مرا به هفت چیز توصیه نمودند؛ دوستى با تهیدستان، دورى از ثروتمندان، صله رحم، اینکه سخن غیر حق بر زبان نیاورم، از ملامت دیگران در انجام فرمان الهى نترسم، به زیر دستان خود نگاه کنم، به بالاتر از خود توجهى نکنم (وضع زندگى تهیدستان را ببینم نه ثروتمندان را) سبحان اللَّه و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر و لا حول و لا قوة الا باللَّه العلى العظیم، بسیار بگویم، که باقیات صالحات همین ها هستند.</p> <p>* پیامبر‌(ص) همچنین در روایت دیگری فرمود: فریب نماز و روزه افراد را نخورید، زیرا گاهى افراد به آن عادت مى‏کنند و مى‏ترسند آن را ترک کنند بلکه آنها را به راستگویى و امانتدارى و انجام صله رحم و نیکى به برادران، بیازمایید.</p> <p>* رسول خدا (ص) فرمود: صله رحم کنید گر چه به یک شربت آب باشد و بهتر از آن خوددارى از آزار دیگران است.</p>